Rodomi pranešimai su žymėmis Poilsiui. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Poilsiui. Rodyti visus pranešimus

Apie pasaulio globalizaciją

 


 
Pasaulyje cirkuliuoja ir jį formuoja nepaprastai galingi kapitalo, darbo jėgos ir informacijos srautai, vis labiau nepaisantys valstybių sienų ir nuomonės."       

           "Tiesiai mums prieš akis besiformuojanti pasaulinė imperija yra valdoma ne kokios nors konkrečios valstybės ar etninės grupės. Kaip ir vėlyvojoje Romos imperijoje ją valdo įvairiatautis elitas ir riša bendra kultūra bei bendri interesai. Vis daugiau viso pasaulio verslininkų, inžinierių, ekspertų, mokslininkų, teisininkų ir vadovų pajunta poreikį prisijungti prie šios imperijos. Jiems reikia rinktis – atsiliepti į imperinį šauksmą ar likti ištikimiems savo valstybei ir jos žmonėms. Vis daugiau jų renkasi imperiją.“

 
                                                        Yuval Noah Harari „Sapiens. Glausta žmonijos istorija“
 
 
 

 

Apie vyrus ir moteris linksmai • Vyrus galima analizuoti, moteris – tik dievinti.
 • Moteriška logika sukurta tam, kad sutriktų vyriška psichika...
 • Ji jį mylėjo daugiau, nei jis uždirbo.
 • Moters siela amžinai linkusi į prieštaravimus: tai gyvenime trūksta vyro, tai yra vyras, bet nėra gyvenimo...
 • Vyriška logika: sužinosiu, užmušiu. Moteriška logika: nors užmušk, sužinosiu.
 • Iš tikrųjų vyrai pripažįsta moterišką intuiciją, tik ją vadina savaip „prikarksėjo“.
 • Gera būti moterimi – žinai, kad tavo vieta virtuvėje, o štai vyrai vis ieško savęs šitame žiauriame ir negailestingame pasaulyje.
 • Mitą, kad moterims reikia tik pinigų, sugalvojo vyrai, kurie jų neturi.
 • Ne bėda, kai jūsų vyras galvoja tik apie save, bėda, kai jis galvoja apie kitą.
 • Ginčytis su žmona neverta: 90 atvejų paaiškėja, kad ji teisi, ir tik 10 atvejų tu būni kaltas.
 • Moterys labiau vertintų vyrus, jei suprastų, kad kiekvienas vyras, tai tiesiog išgyvenęs berniukas.
 • Šeima pakeičia viską, todėl prieš susituokdami pagalvokite, ko norite – šeimos ar visko.
Apie politiką linksmai

 • Lietuva yra nepriklausoma, nes nuo jos gyventojų niekas nepriklauso.
 • Demokratija - tai tokia valdymo forma, kai teisus yra ne tas kuris teisus, o tas kuris surinko daugiau rinkėjų balsų.
 • Politikoje kaip ir gyvenime meluoti yra žymiai pigiau nei daryti...
 • Vyriausybė senai įsisąmonino, kad lengviausia pinigus atimti iš varguolių. Be abejo pas varguolius pinigų nedaug – bet užtai varguolių daugybė…
 • Brangiausi patarimai pas analitikus, o brangiausios kvailystės pas politikus.
 • Jei valdantieji nesako tiesos, tai nereiškia kad jie meluoja: jie paprasčiausiai nenori mus nuliūdinti.
 • Tarp naujojo šalies elito padoriausios yra elitinės prostitutės.
 • Informacija yra tai ką nuo mūsų slepia. Visa kita - reklama.
 • ATMINKITE: Po karo kolūkyje geriausiai ir daugiausiai už visus dirbo arkliai. Nepaisant to nei vienas iš jų pirmininku taip ir netapo.

Kelios tezės


 • Jeigu bijai – nedaryk, jeigu darai – nebijok.
 • Yra ginklas siaubingesnis už šmeižtą – tai tiesa.
 • Įstatymas yra gėrio ir teisingumo menas.
 • Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti.
 • Garbingumas miršta, kai jis parduodamas.
 • Kelias į šlovę praskinamas darbu.
 • Narsa likimo smūgius daro niekingus.
 • Turėk drąsos naudotis savo protu.
 • Visas tiesas lengva suprasti, kai jos atrastos. Svarbu jas rasti.
 • Vertinkite savo žodžius. Kiekvienas jų gali tapti paskutinis.
 • Kas mėgsta dešrą ir gerbia teisingumą, geriau nematyti kaip daroma ir viena, ir kita. 
 • Gerą įstatymą ir pažeisti yra malonu.
 • Įstatymą lengviausia apeiti dideliam, mažas jį priverstas apibėgti, o tai ir sukelia įtarimą.

Šiek tiek lotyniškai • „Ius est ars aequi et boni“ - „Teisė yra gėrio ir teisingumo menas“
 • „Ex aequo et bono“ - “ Kaip reikalauja teisingumas ir padorumas“
 • „Ubi culpa est, ibi poena subesse debet“ - „Kur yra kaltė, ten turi būti ir bausmė“
 • „Jus omne supra omnem positum est injuriam“ – Kiekvienam teisės pažeidimui yra skirtas įstatymas, t. y. kiekvienas nusikaltimas susilaukia bausmės.
 • „Justa atque injusta audire magistratum decet“ – Pareigūnams dera išklausyti ir tiesos, ir netiesos žodžius.
 • "Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe" - Su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.
 • "Ubi concordia, ibi victoria" - Kur santaika, ten pergalė.
 • "Amat victoria curam" – Pergalė mėgsta triūsą.
 • "Fortes fortuna adjuvat" - Drąsiems ir laimė padeda.
 • "In necessariis unitas, in dubiis libertas" - Būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė.
 • "Pereat mundus, fiat justitia!" - Kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!
 • “Inde datae leges, ne fortior omnia posset“ – Įstatymai sukurti tam, kad stipresnis netaptų visagalis.