Rodomi pranešimai su žymėmis Poilsiui. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Poilsiui. Rodyti visus pranešimus

Apie vyrus ir moteris linksmai • Vyrus galima analizuoti, moteris – tik dievinti.
 • Moteriška logika sukurta tam, kad sutriktų vyriška psichika...
 • Ji jį mylėjo daugiau, nei jis uždirbo.
 • Moters siela amžinai linkusi į prieštaravimus: tai gyvenime trūksta vyro, tai yra vyras, bet nėra gyvenimo...
 • Vyriška logika: sužinosiu, užmušiu. Moteriška logika: nors užmušk, sužinosiu.
 • Iš tikrųjų vyrai pripažįsta moterišką intuiciją, tik ją vadina savaip „prikarksėjo“.
 • Gera būti moterimi – žinai, kad tavo vieta virtuvėje, o štai vyrai vis ieško savęs šitame žiauriame ir negailestingame pasaulyje.
 • Mitą, kad moterims reikia tik pinigų, sugalvojo vyrai, kurie jų neturi.
 • Ne bėda, kai jūsų vyras galvoja tik apie save, bėda, kai jis galvoja apie kitą.
 • Ginčytis su žmona neverta: 90 atvejų paaiškėja, kad ji teisi, ir tik 10 atvejų tu būni kaltas.
 • Šeima pakeičia viską, todėl prieš susituokdami pagalvokite, ko norite – šeimos ar visko.
Apie politiką linksmai

 • Lietuva yra nepriklausoma, nes nuo jos gyventojų niekas nepriklauso.
 • Demokratija - tai tokia valdymo forma, kai teisus yra ne tas kuris teisus, o tas kuris surinko daugiau rinkėjų balsų.
 • Politikoje kaip ir gyvenime meluoti yra žymiai pigiau nei daryti...
 • Vyriausybė senai įsisąmonino, kad lengviausia pinigus atimti iš varguolių. Be abejo pas varguolius pinigų nedaug – bet užtai varguolių daugybė…
 • Brangiausi patarimai pas analitikus, o brangiausios kvailystės pas politikus.
 • Jei valdantieji nesako tiesos, tai nereiškia kad jie meluoja: jie paprasčiausiai nenori mus nuliūdinti.
 • Tarp naujojo šalies elito padoriausios yra elitinės prostitutės.
 • Informacija yra tai ką nuo mūsų slepia. Visa kita - reklama.
 • ATMINKITE: Po karo kolūkyje geriausiai ir daugiausiai už visus dirbo arkliai. Nepaisant to nei vienas iš jų pirmininku taip ir netapo.

Kelios tezės


 • Jeigu bijai – nedaryk, jeigu darai – nebijok.
 • Yra ginklas siaubingesnis už šmeižtą – tai tiesa.
 • Įstatymas yra gėrio ir teisingumo menas.
 • Jei sakote tik tiesą, jums nereikia nieko atsiminti.
 • Garbingumas miršta, kai jis parduodamas.
 • Kelias į šlovę praskinamas darbu.
 • Narsa likimo smūgius daro niekingus.
 • Turėk drąsos naudotis savo protu.
 • Visas tiesas lengva suprasti, kai jos atrastos. Svarbu jas rasti.
 • Vertinkite savo žodžius. Kiekvienas jų gali tapti paskutinis.
 • Kas mėgsta dešrą ir gerbia teisingumą, geriau nematyti kaip daroma ir viena, ir kita. 
 • Gerą įstatymą ir pažeisti yra malonu.
 • Įstatymą lengviausia apeiti dideliam, mažas jį priverstas apibėgti, o tai ir sukelia įtarimą.

Šiek tiek lotyniškai • „Ius est ars aequi et boni“ - „Teisė yra gėrio ir teisingumo menas“
 • „Ex aequo et bono“ - “ Kaip reikalauja teisingumas ir padorumas“
 • „Ubi culpa est, ibi poena subesse debet“ - „Kur yra kaltė, ten turi būti ir bausmė“
 • „Jus omne supra omnem positum est injuriam“ – Kiekvienam teisės pažeidimui yra skirtas įstatymas, t. y. kiekvienas nusikaltimas susilaukia bausmės.
 • „Justa atque injusta audire magistratum decet“ – Pareigūnams dera išklausyti ir tiesos, ir netiesos žodžius.
 • "Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe" - Su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.
 • "Ubi concordia, ibi victoria" - Kur santaika, ten pergalė.
 • "Amat victoria curam" – Pergalė mėgsta triūsą.
 • "Fortes fortuna adjuvat" - Drąsiems ir laimė padeda.
 • "In necessariis unitas, in dubiis libertas" - Būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė.
 • "Pereat mundus, fiat justitia!" - Kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!
 • “Inde datae leges, ne fortior omnia posset“ – Įstatymai sukurti tam, kad stipresnis netaptų visagalis.


Apie teisingumą Lietuvoje
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją - teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

Reiškia - priklausomai nuo to, kokie yra teismų sprendimai, toks yra teisingumas Lietuvoje..