Rodomi pranešimai su žymėmis Veikla. Rodyti visus pranešimus
Rodomi pranešimai su žymėmis Veikla. Rodyti visus pranešimus

Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo


 

nuo 2019 m. birželio 5 d. ONKTD asociacija ėmėsi priemonių norėdama atkreipti  Ministro Pirmininko, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkų, Generalinio prokuroro dėmesį į Teisingumo ministerijos skubotai vykdomą laisvės atėmimo vietų reformą ir sprendimą nuo 2019 m. liepos 1 d. uždaryti buvusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą.2019 m. birželio 5 d. ONKTD asociacija kreipėsi į Ministrą Pirmininką, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkus prašydama atkreipti dėmesį į Teisingumo ministerijos vykdomą pataisos įstaigų reformą ir sprendimą nuo 2019 m. liepos 1 d. uždaryti buvusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą.

"Manome, kad valstybėje reformos turi būti daromos ne tam, kad pabloginti, o tam, kad pagerinti esamą situaciją, baudžiamojo ir bausmių vykdymo procesų įgyvendinimą. Nematydami kitos galimybės, kreipiamės į Jus prašydami skubiai įvertinti buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo uždarymo pasekmes ir imtis reikiamų priemonių, kad nedelsiant būtų atšauktas Teisingumo ministerijos sprendimas nuo 2019 m. liepos 1 d. uždaryti buvusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą ir panaikintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-204 bei sustabdyta Teisingumo ministerijos vykdoma Lietuvos pataisos įstaigų reforma, inicijuojant jos auditą ir tinkamą įgyvendinimą."
 

 2019 m. birželio 27 d. ONKTD asociacija pakartotinai kreipėsi į Ministrą Pirmininką, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto bei Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkus prašydama atkreipti dėmesį į Teisingumo ministerijos vykdomą pataisos įstaigų reformą ir sprendimą nuo 2019 m. liepos 1 d. uždaryti buvusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą.

"Pakartotinai prašome skubiai imtis reikiamų priemonių, kad būtų atšauktas Teisingumo ministerijos sprendimas nuo 2019 m. liepos 1 d. uždaryti buvusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą, sudarytos sąlygas šias patalpas eksploatuoti iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir panaikintas Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-204 bei inicijuoti Teisingumo ministerijos vykdomo Lietuvos pataisos įstaigų reformos auditą ir šios reformos, bei su to susijusių Teisingumo ministerijos teikiamų teisės aktų pakeitimų, antikorupcinį vertinimą."

NORINT SUSIPAŽINTI SU 2019-06-27 RAŠTU SPAUSTI ČIA

2019 m. liepos 3 d. ONKTD asociacijos pirmininkas dalyvavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje "Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo uždarymo" (parlamentinė kontrolė), kurio metu išsakė 2019 m. birželio 5 d. ir 2019 m. birželio 27 d. raštuose išdėstytą nuomonę.
P. S. Nors posėdis turėjo būti transliuojamas viešai, TM prašymu, jis buvo padarytas uždaru.
 
2019 m. liepos 8 d. ONKTD asociacija kreipėsi į Generalinį prokurorą ir Vilniaus apygardos vyriausiąjį prokurorą prašydama spręsti, ar tikslinga atlikti tyrimą dėl viešojo intereso galimo pažeidimo.

"Manome, kad Teisingumo ministerija, atlikdama laisvės atėmimo vietų modernizavimą, pažeisdama visuomenės saugumo interesus netinkamai vykdė savo pareigas ir nesiėmė veiksmų, kurie iš esmės išspręstų problemas, susidariusias dėl buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo skuboto uždarymo, todėl prašome spręsti, ar tikslinga atlikti tyrimą dėl viešojo intereso galimo pažeidimo, Teisingumo ministerijos sprendimo nuo 2019 m. liepos 1 d. uždaryti buvusį Lukiškių tardymo izoliatorių – kalėjimą ir Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-204 panaikinimo bei buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo patalpų perdavimo Valstybės įmonei Turto bankas stabdymo, kol bus atliktas toks tyrimas."
 
 
 
 
 


 

Dėl baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma


2019 m. sausio 8 d. ONKTD asociacija kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą ir Generalinį prokurorą prašydama atkreipti dėmesį į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo pakeitimus.

 
 

2019 m. sausio 4 d. visi prokuratūros darbuotojai elektroniniu paštu buvo informuoti, kad, remiantis Vidaus reikalų ministro ir Generalinio prokuroro 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-184/I-70, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo (toliau – aprašo) pakeitimai, susiję su privalomu procesinių dokumentų dėl elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo bei slapto sekimo tvarkymu Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (toliau ir – IBPS).
Remiantis aprašo 38 ir 40 punktais, be kitų procesinių prievartos priemonių, ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimai, prokuroro prašymai ikiteisminio tyrimo teisėjui ar teismui rengiami ir teikiami tik IBPS, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartys rengiamos IBPS dėl šių procesinių prievartos priemonių paskyrimo, pakeitimo, panaikinimo ar jų taikymo termino pratęsimo:
38.5 ir 40.6 punktai - elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo;
38.6 ir 40.7 punktai - slapto sekimo.
Norėtume atkreipti dėmesį į neabejotinai rizikingą, nenumatant jokių išimčių, šios jautrios tyrimo informacijos privalomo talpinimo IBPS reglamentavimą. Atsižvelgiant į tai, kad IBPS esanti informacija nėra absoliučiai tinkamai apsaugota, o pagal technines ir kitas charakteristikas, artimiausiu metu nesant galimybių, ir nebus apsaugota, todėl sudėtinguose ir svarbiuose tyrimuose, ypač, kai tai liečia su šnipinėjimu, didelio mąsto korupcija ar organizuotu nusikalstamumu susijusius asmenis, šiuos tyrimus atliekantys tyrėjai, kontroliuojantys prokurorai ir procese dalyvaujantys ikiteisminio tyrimo teisėjai bus priversti rinktis – vykdyti duotą priesaiką ir pareigą tinkamai atlikti tyrimus bei atskleisti nusikaltimus ir tuo pačiu nevykdyti šių aprašo reikalavimų ar vykdyti šiuos aprašo reikalavimus ir rizikuoti pakenkti tyrimo sėkmei.
Toks sėkmingam tyrimui galintis pakenkti ir iš esmės tik statistinių duomenų rinkimui naudingas reglamentavimas, neužtikrinant šios informacijos reikiamo saugumo, prieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnyje numatytai paskirčiai išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymus bei 2 straipsnyje numatytai pareigai atskleisti nusikalstamą veiką.
Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį į aprašo 441 punktu reglamentuotą tvarką, leidžiančią teisėjams dar nepasibaigus ikiteisminiam tyrimui skelbti tyrimo stadijoje priimtas nuasmenintas nutartis, kurios, jų nuomone, reikšmingos teismų ir ikiteisminių tyrimų praktikai. Toks reglamentavimas pažeidžia Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnyje įtvirtintą prokuroro diskrecinę teisę spręsti kokie ikiteisminio tyrimo duomenys gali būti paskelbti iki bylos nagrinėjimo teisme. Toks nesavalaikis tik nuasmenintų duomenų paviešinimas, jau nekalbant apie tyrimo sėkmę, gali pakenkti proceso dalyvių, ypač nukentėjusiųjų ir nepilnamečių, interesams.
Neneigdami IBPS naudos, prašytume kuo greičiau imtis priemonių keisti šį netinkamą reglamentavimą.

Gauti atsakymai: 

Iš LR GP SPAUSTI ČIA

Iš LR VRM SPAUSTI ČIA

DĖL PROKURATŪROS ĮSTATYMO PROJEKTO2017 m. lapkričio 8 d. asociacijos pirmininkas dalyvavo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje svarstant Prokuratūros įstatymo Nr. I-599  1, 2, 9, 16, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37(5), 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straipsnių pakeitimo, papildymo 16(1), 37(7) straipsniais ir 2 priedu ir 35 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-1080 ir su juo susijusių įstatymų projektus bei pateikė pasiūlymą dėl šio projekto, su kuriuo norint susipažinti:

SPAUSTI ČIA

SEMINARAS

2016 m. gruodžio 1 d. mūsų asociacija pravedė prokuratūros ONKT padalinių darbuotojams seminarą „Aktualios korupcinių nusikaltimų baudžiamojo persekiojimo teorinės ir praktinės problemos“.

Paskaitų temos:

"Aktualios praktinės ir teorinės problemos kyšininkavimo, prekybos poveikiu ir piktnaudžiavimo bylose" SPAUSTI ČIA

"Aktualios praktinės ir teorinės problemos papirkimo bylose, naujausia LAT jurisprudencija" SPAUSTI ČIA

"Aktuali LAT jurisprudencija kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo baudžiamajame procese klausimais" SPAUSTI ČIA