Šiek tiek lotyniškai • „Ius est ars aequi et boni“ - „Teisė yra gėrio ir teisingumo menas“
 • „Ex aequo et bono“ - “ Kaip reikalauja teisingumas ir padorumas“
 • „Ubi culpa est, ibi poena subesse debet“ - „Kur yra kaltė, ten turi būti ir bausmė“
 • „Jus omne supra omnem positum est injuriam“ – Kiekvienam teisės pažeidimui yra skirtas įstatymas, t. y. kiekvienas nusikaltimas susilaukia bausmės.
 • „Justa atque injusta audire magistratum decet“ – Pareigūnams dera išklausyti ir tiesos, ir netiesos žodžius.
 • "Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe" - Su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.
 • "Ubi concordia, ibi victoria" - Kur santaika, ten pergalė.
 • "Amat victoria curam" – Pergalė mėgsta triūsą.
 • "Fortes fortuna adjuvat" - Drąsiems ir laimė padeda.
 • "In necessariis unitas, in dubiis libertas" - Būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė.
 • "Pereat mundus, fiat justitia!" - Kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!
 • “Inde datae leges, ne fortior omnia posset“ – Įstatymai sukurti tam, kad stipresnis netaptų visagalis.


PASIDALINTI

Panašūs