Dėl baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma


2019 m. sausio 8 d. ONKTD asociacija kreipėsi į Vidaus reikalų ministrą ir Generalinį prokurorą prašydama atkreipti dėmesį į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo pakeitimus.

 
 

2019 m. sausio 4 d. visi prokuratūros darbuotojai elektroniniu paštu buvo informuoti, kad, remiantis Vidaus reikalų ministro ir Generalinio prokuroro 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-184/I-70, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo (toliau – aprašo) pakeitimai, susiję su privalomu procesinių dokumentų dėl elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo bei slapto sekimo tvarkymu Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje (toliau ir – IBPS).
Remiantis aprašo 38 ir 40 punktais, be kitų procesinių prievartos priemonių, ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimai, prokuroro prašymai ikiteisminio tyrimo teisėjui ar teismui rengiami ir teikiami tik IBPS, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartys rengiamos IBPS dėl šių procesinių prievartos priemonių paskyrimo, pakeitimo, panaikinimo ar jų taikymo termino pratęsimo:
38.5 ir 40.6 punktai - elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo;
38.6 ir 40.7 punktai - slapto sekimo.
Norėtume atkreipti dėmesį į neabejotinai rizikingą, nenumatant jokių išimčių, šios jautrios tyrimo informacijos privalomo talpinimo IBPS reglamentavimą. Atsižvelgiant į tai, kad IBPS esanti informacija nėra absoliučiai tinkamai apsaugota, o pagal technines ir kitas charakteristikas, artimiausiu metu nesant galimybių, ir nebus apsaugota, todėl sudėtinguose ir svarbiuose tyrimuose, ypač, kai tai liečia su šnipinėjimu, didelio mąsto korupcija ar organizuotu nusikalstamumu susijusius asmenis, šiuos tyrimus atliekantys tyrėjai, kontroliuojantys prokurorai ir procese dalyvaujantys ikiteisminio tyrimo teisėjai bus priversti rinktis – vykdyti duotą priesaiką ir pareigą tinkamai atlikti tyrimus bei atskleisti nusikaltimus ir tuo pačiu nevykdyti šių aprašo reikalavimų ar vykdyti šiuos aprašo reikalavimus ir rizikuoti pakenkti tyrimo sėkmei.
Toks sėkmingam tyrimui galintis pakenkti ir iš esmės tik statistinių duomenų rinkimui naudingas reglamentavimas, neužtikrinant šios informacijos reikiamo saugumo, prieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 1 straipsnyje numatytai paskirčiai išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymus bei 2 straipsnyje numatytai pareigai atskleisti nusikalstamą veiką.
Taip pat, norėtume atkreipti dėmesį į aprašo 441 punktu reglamentuotą tvarką, leidžiančią teisėjams dar nepasibaigus ikiteisminiam tyrimui skelbti tyrimo stadijoje priimtas nuasmenintas nutartis, kurios, jų nuomone, reikšmingos teismų ir ikiteisminių tyrimų praktikai. Toks reglamentavimas pažeidžia Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnyje įtvirtintą prokuroro diskrecinę teisę spręsti kokie ikiteisminio tyrimo duomenys gali būti paskelbti iki bylos nagrinėjimo teisme. Toks nesavalaikis tik nuasmenintų duomenų paviešinimas, jau nekalbant apie tyrimo sėkmę, gali pakenkti proceso dalyvių, ypač nukentėjusiųjų ir nepilnamečių, interesams.
Neneigdami IBPS naudos, prašytume kuo greičiau imtis priemonių keisti šį netinkamą reglamentavimą.

Gauti atsakymai: 

Iš LR GP SPAUSTI ČIA

Iš LR VRM SPAUSTI ČIA

PASIDALINTI

Panašūs